Sími: 588 1162 | verk@haskolaprent.is | Mán - Fös: 9-17

Umhverfisstefna Háskólaprents

globe edge

Háskólaprent leggur ríka áherslu á umhverfismál, höfuðmarkmið með sérstakri umhverfisstefnu er að lágmarka umhverfisáhrif og taka upp vinnubrögð sem stuðla að sjálfbærni með því að nýta eins vel og kostur er allar þær auðlindir sem félagið hefur yfir að ráða.

Helstu áhersluatriði eru:
  • Að öll framleiðsla uppfylli ítrustu kröfur um lágmarks umhverfisáhrif

  • Að endurnýta og endurvinna allan úrgang sem fellur til í framleiðslunni

  • Að umhverfisáhrif framleiðslunnar séu í lágmarki

  • Að tæki og búnaður uppfylli ströngustu kröfur um lágmarks orkunotkun og endurvinnslu

  • Að uppfylla allar kröfur sem settar eru í gildandi lögum og reglugerðum.

Umhverfismerki-prentgripur-small

 

Til að votta umhverfisstefnu er Háskólaprent vottað af norræna umhverfismerkinu Svaninum, Svanurinn er opinbert umhverfismerki norðurlandanna.

  • Strangar kröfur Svansins tryggja að Svansmerkt vara er betri fyrir umhverfið og heilsuna

  • Með því að velja Svansmerkta vöru og þjónustu stuðlar þú að betra umhverfi og bættri heilsu fyrir þig og þína

  • Allar vörur frá Háskólaprent eru svansvottaðar

Hægt er að lesa meira um Svaninn á heimasíðu Umhverfisráðuneytis