Sími: 588 1162 | verk@haskolaprent.is | Mán - Fös: 9-16

Um Háskólaprent

Um okkur

 

Háskólaprent er einkarekið fyrirtæki staðsett nálægt Háskóla Íslands .

Háskólaprent ehf hefur sérhæft sig í að þjónusta skólafólk, ásamt því að sinna allri almennri prentun fyrir almenning.

Háskólaprent er svansvottuð prentsmiðja. Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna, sem hefur skapað sér fótfestu hér á landi og er þekkt meðal neytenda.

Háskólaprent gefur út greinasöfn og frumsamdar kennslubækur fyrir námskeið, vinnur lokaritgerðir fyrir nema, auk þess að vinna við ótalinn fjölda smærri verka fyrir nemendur, kennara og stofnanir. Má þar nefna bæklinga, ritgerðir, bækur, OCR skönnun og fleira. Háskólaprent gefur einnig út fjölda bóka jafnt í litlum sem stórum upplögum.

Háskólaprent er staðsett á Fálkagötu 2 á horninu á Fálkagötu og Suðurgötu.

Firmaupplýsingar

Háskólaprent ehf.
Fálkagata 2
107 Reykjavík
Kt: 530117-1380
Vsk: 127107

IBAN IS08 0133 2653 0117 5301 1713 80
SWIFT (BIC) NBIIISRE

 

Starfsfólk Háskólaprents

Starfsfólk Háskólaprents hefur samanlagt margra áratuga reynslu af prentun, uppsetningu, bókbandi og fleiri skyldum fögum

Agnes Guðjónsdóttir, 

prentsmiður

verk@haskolaprent.is

Björgvin Ragnarsson,

framkvæmdastjóri

bjorgvin@haskolaprent.is

Hólmfríður Oddsdóttir, 

fjármál og bókhald

bokhald@haskolaprent.is

Þröstur Valgarðsson,

æðislegur

verk@haskolaprent.is

Hafþór Már

allt í lagi gaur

verk@haskolaprent.is

Umhverfisstefna Háskólaprents

Háskólaprent leggur ríka áherslu á umhverfismál.

 • Að öll framleiðsla uppfylli ítrustu kröfur um lágmarks umhverfisáhrif
 • Að endurnýta og endurvinna allan úrgang sem fellur til í framleiðslunni
 • Að umhverfisáhrif framleiðslunnar séu í lágmarki
 • Að tæki og búnaður uppfylli ströngustu kröfur um lágmarks orkunotkun
  og endurvinnslu
 • Að uppfylla allar kröfur sem settar eru í gildandi lögum og reglugerðum.

Til þess að vara eða þjónusta geti hlotið Svansvottun verður Norræna
Umhverfismerkjanefndin að hafa mótað kröfur fyrir viðkomandi vöru- eða
þjónustuflokk. Svanurinn er merki af týpu I (ISO 14024) og er einn af
stofnmeðlimum Global Ecolabelling Network.

Kröfur Svansins tryggja að Svansmerkt vara er betri fyrir umhverfið og heilsuna,
meðal annars með því að:

 • uppfylla strangar kröfur um efnainnihald og lágmörkun á notkun hættulegra efna við þjónustu og framleiðslu vöru.
 • tryggja að ekki séu notuð ofnæmisvaldandi ilmefni við framleiðslu á Svansmerktum hreinlætis– og snyrtivörum auk þess sem þekkt krabbameinsvaldandi og hormónatruflandi efni eru algerlega bönnuð
 • herða kröfurnar reglulega og eru því Svansmerktar vörur og þjónusta í stöðugri þróun.
 • skoðaðir eru allir þættir lífsferils vörunnar þar sem efnainnihald og umhverfisáhrif hvers þáttar er metið.

 

SKILMÁLAR

ALMENNIR SKILMÁLAR.

 • Almennt samþykki viðskiptavinar á þessum skilmálum er forsenda fyrir viðskiptunum.
 • Skilmálar þessir geta tekið breytingum og er því nauðsynlegt að samþykkja þá í hvert skipti sem viðskipti eiga sér stað
 • Heimasíða Háskólaprents er höfundaréttarvarin og er óleyfilegt að afrita gagnagrunn og prentun hennar í heild eða að hluta án leyfis og samþykkis Háskólaprent
ÁBYRGÐ OG SKYLDUR KAUPANDA
 • Kaupandi þjónustunnar ber sjálfur alla ábyrgð á uppsetningu og frágangi til prentunar
 • Kaupandi ber sjálfur ábyrgð á gæðum og upplausn mynda og gerir sér grein fyrir að skjámyndir á tölvu hans geta verið annað en útprentun úr stafrænum prentara. Kaupandinn samþykkir að hann ber sjálfur ábyrgð á gæðum þess myndefnis sem hann sendir inn til prentunar
 • Kaupandi þjónustunnar ber sjálfur alla ábyrgð á að afla leyfa fyrir notkun mynda og texta sem njóta höfundaréttar
 • Kaupandi þjónustunnar ber sjálfur alla ábyrgð á notkun mynda og texta sem brotið geta í bága við lög um persónuvernd og friðhelgi einkalífs
 • Kaupandi þjónustunnar ber skaðabótaábyrgð gagnvart Haskolaprent.is vegna málaferla sem þriðji aðili getur höfðað gegn Háskólaprent, vegna prentverka sem kaupandinn biður um prentun á
ÁBYRGÐ OG SKYLDUR HÁSKÓLAPRENT
 • Háskólaprent getur hafnað verkbeiðnum hafi kaupandi ekki uppfyllt skilmála að mati starfsmanna Haskolaprent.is
 • Hafni Háskólaprent verkbeiðni mun viðskiptavinurinn fá endurgreitt það sem hann hefur þegar greitt vegna verkefnisins, að frádregnum mögulegum kostnaði vegna umbeðinnar umbrotsvinnu
 • Háskólaprent tilkynnir alltaf til lögreglu, vakni grunur um að efni sem beðið er um prentun á, brjóti í bága við almenn hegningarlög
 • Við prentun getur komið upp frávik í litgreiningu og myndgæðum mynda, sem notaðar eru í prentverkið. Háskólaprent ber ekki ábyrgð á prentgæðum sem rekja má til lélegra gæða myndefnis sem kaupandi sendir inn til prentunar
 • Háskólaprent endurgreiðir ekki sérframleiddar pantanir sem þegar hafa verið staðfestar og sendar inn til prentunar
 • Hægt er að hætta við vörukaup allt af 14 dögum eftir kaup, ef vara er ekki komin í hendur notanda
 • Háskólaprent gefur út reikninga fyrir viðskiptum skv. lögum um lausafjárkaup
 • Allar vörur eru sendar með Íslandspósti eigi síðar en 5 dögum eftir kaup
TRÚNAÐUR
 • Háskólaprents heitir kaupanda fullum trúnaði varðandi allar upplýsingar sem kaupandi veitir nema ef grunur vaknar um brot á hegningarlögum sbr. hér að ofan.
LÖG OG VARNARÞING
 • Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavikur.

UM HÁSKÓLAPRENT

Um okkur

 

Háskólaprent er einkarekið fyrirtæki staðsett nálægt Háskóla Íslands .

Háskólaprent ehf hefur sérhæft sig í að þjónusta skólafólk, ásamt því að sinna allri almennri prentun fyrir almenning.

Háskólaprent er svansvottuð prentsmiðja. Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna, sem hefur skapað sér fótfestu hér á landi og er þekkt meðal neytenda.

Háskólaprent gefur út greinasöfn og frumsamdar kennslubækur fyrir námskeið, vinnur lokaritgerðir fyrir nema, auk þess að vinna við ótalinn fjölda smærri verka fyrir nemendur, kennara og stofnanir. Má þar nefna bæklinga, ritgerðir, bækur, OCR skönnun og fleira. Háskólaprent gefur einnig út fjölda bóka jafnt í litlum sem stórum upplögum.

Háskólaprent er staðsett á Fálkagötu 2 á horninu á Fálkagötu og Suðurgötu.

Firmaupplýsingar

Háskólaprent ehf.
Fálkagata 2
107 Reykjavík
Kt: 530117-1380
Vsk: 127107

IBAN IS08 0133 2653 0117 5301 1713 80
SWIFT (BIC) NBIIISRE

 

STARFSFÓLK

Starfsfólk Háskólaprents

Starfsfólk Háskólaprents hefur samanlagt margra áratuga reynslu af prentun, uppsetningu, bókbandi og fleiri skyldum fögum

Agnes Guðjónsdóttir, 

prentsmiður

verk@haskolaprent.is

Björgvin Ragnarsson,

framkvæmdastjóri

bjorgvin@haskolaprent.is

Hólmfríður Oddsdóttir, 

fjármál og bókhald

bokhald@haskolaprent.is

Þröstur Valgarðsson,

æðislegur

verk@haskolaprent.is

Hafþór Már

allt í lagi gaur

verk@haskolaprent.is

UMHVERFISSTEFNA

Umhverfisstefna Háskólaprents

Háskólaprent leggur ríka áherslu á umhverfismál.

 • Að öll framleiðsla uppfylli ítrustu kröfur um lágmarks umhverfisáhrif
 • Að endurnýta og endurvinna allan úrgang sem fellur til í framleiðslunni
 • Að umhverfisáhrif framleiðslunnar séu í lágmarki
 • Að tæki og búnaður uppfylli ströngustu kröfur um lágmarks orkunotkun
  og endurvinnslu
 • Að uppfylla allar kröfur sem settar eru í gildandi lögum og reglugerðum.

Til þess að vara eða þjónusta geti hlotið Svansvottun verður Norræna
Umhverfismerkjanefndin að hafa mótað kröfur fyrir viðkomandi vöru- eða
þjónustuflokk. Svanurinn er merki af týpu I (ISO 14024) og er einn af
stofnmeðlimum Global Ecolabelling Network.

Kröfur Svansins tryggja að Svansmerkt vara er betri fyrir umhverfið og heilsuna,
meðal annars með því að:

 • uppfylla strangar kröfur um efnainnihald og lágmörkun á notkun hættulegra efna við þjónustu og framleiðslu vöru.
 • tryggja að ekki séu notuð ofnæmisvaldandi ilmefni við framleiðslu á Svansmerktum hreinlætis– og snyrtivörum auk þess sem þekkt krabbameinsvaldandi og hormónatruflandi efni eru algerlega bönnuð
 • herða kröfurnar reglulega og eru því Svansmerktar vörur og þjónusta í stöðugri þróun.
 • skoðaðir eru allir þættir lífsferils vörunnar þar sem efnainnihald og umhverfisáhrif hvers þáttar er metið.

 

SKILMÁLAR

SKILMÁLAR

ALMENNIR SKILMÁLAR.

 • Almennt samþykki viðskiptavinar á þessum skilmálum er forsenda fyrir viðskiptunum.
 • Skilmálar þessir geta tekið breytingum og er því nauðsynlegt að samþykkja þá í hvert skipti sem viðskipti eiga sér stað
 • Heimasíða Háskólaprents er höfundaréttarvarin og er óleyfilegt að afrita gagnagrunn og prentun hennar í heild eða að hluta án leyfis og samþykkis Háskólaprent
ÁBYRGÐ OG SKYLDUR KAUPANDA
 • Kaupandi þjónustunnar ber sjálfur alla ábyrgð á uppsetningu og frágangi til prentunar
 • Kaupandi ber sjálfur ábyrgð á gæðum og upplausn mynda og gerir sér grein fyrir að skjámyndir á tölvu hans geta verið annað en útprentun úr stafrænum prentara. Kaupandinn samþykkir að hann ber sjálfur ábyrgð á gæðum þess myndefnis sem hann sendir inn til prentunar
 • Kaupandi þjónustunnar ber sjálfur alla ábyrgð á að afla leyfa fyrir notkun mynda og texta sem njóta höfundaréttar
 • Kaupandi þjónustunnar ber sjálfur alla ábyrgð á notkun mynda og texta sem brotið geta í bága við lög um persónuvernd og friðhelgi einkalífs
 • Kaupandi þjónustunnar ber skaðabótaábyrgð gagnvart Haskolaprent.is vegna málaferla sem þriðji aðili getur höfðað gegn Háskólaprent, vegna prentverka sem kaupandinn biður um prentun á
ÁBYRGÐ OG SKYLDUR HÁSKÓLAPRENT
 • Háskólaprent getur hafnað verkbeiðnum hafi kaupandi ekki uppfyllt skilmála að mati starfsmanna Haskolaprent.is
 • Hafni Háskólaprent verkbeiðni mun viðskiptavinurinn fá endurgreitt það sem hann hefur þegar greitt vegna verkefnisins, að frádregnum mögulegum kostnaði vegna umbeðinnar umbrotsvinnu
 • Háskólaprent tilkynnir alltaf til lögreglu, vakni grunur um að efni sem beðið er um prentun á, brjóti í bága við almenn hegningarlög
 • Við prentun getur komið upp frávik í litgreiningu og myndgæðum mynda, sem notaðar eru í prentverkið. Háskólaprent ber ekki ábyrgð á prentgæðum sem rekja má til lélegra gæða myndefnis sem kaupandi sendir inn til prentunar
 • Háskólaprent endurgreiðir ekki sérframleiddar pantanir sem þegar hafa verið staðfestar og sendar inn til prentunar
 • Hægt er að hætta við vörukaup allt af 14 dögum eftir kaup, ef vara er ekki komin í hendur notanda
 • Háskólaprent gefur út reikninga fyrir viðskiptum skv. lögum um lausafjárkaup
 • Allar vörur eru sendar með Íslandspósti eigi síðar en 5 dögum eftir kaup
TRÚNAÐUR
 • Háskólaprents heitir kaupanda fullum trúnaði varðandi allar upplýsingar sem kaupandi veitir nema ef grunur vaknar um brot á hegningarlögum sbr. hér að ofan.
LÖG OG VARNARÞING
 • Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavikur.
Loka (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Hvað viltu finna ?

Karfa

Karfan er tóm
Kaupa núna